Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

ANUNŢ privind reluarea concursului organizat prin Apelul nr. 6218/CRED/B/05.12.2022 referitor la organizarea selecţiei pentru ocuparea a 25 de posturi experți formatori de formatori în afara organigramei Casei Corpului Didactic a Municipiului București, pentru în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+:118327

CORRIGENDUM NR. 2 LA APELUL Nr. 6218/CRED/B/05.12.2022