Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Secvente_flux_1_mobilitati Spania martie 2024
Proiect Erasmus+ 2023_1_RO01_KA121_SCH_127139
Instituție de formare Hiperactivity SLU Torremolinos

Diseminare Curs de formare Erasmus - Spania, Torremolinos, 2024

Rezultate finale selecție unități cu învățământ gimnazial partenere pentru anul III de proiect, cu focalizare pe dezvoltare durabilă și proiecte de mediu


Selecția unităților școlare - anul III - în Proiectul ACREDITARE ERASMUS+ nr. 2022-1-RO01-KA120-SCH-000108315


REZULTATE FINALE selecție unități cu învățământ primar partenere pentru al doilea an de proiect 2024 – 2025 – Incluziune școlară


Baza de date Erasmus+ 2023-2027 CCDB, unități de învățământ primar


Selecția participanților în Proiectul ERASMUS+ nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000127139

Procedura de selecție a participanților la mobilități în cadrul programului acreditat ERASMUS+ în domeniul educației școlare proiect cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000127139 (pdf)

Apel pentru selecția participanților din unitățile de învățământ partenere (anul I de proiect) în cadrul programului acreditat ERASMUS+ în domeniul educației școlare proiect cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000127139 (pdf)

Apel pentru selecția formatorilor în cadrul programului acreditat ERASMUS+ în domeniul educației școlare proiect cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000127139 (pdf)

Anexe unități (doc)

Anexe formatori (doc)

Rezultatele finale ale procesului de selecție a candidaților la apelul pentru selecția formatorilor în cadrul Programului Erasmus + în Domeniul Educației Școlare Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000127139 (pdf)

REZULTATELE PROCESULUI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR la apelul pentru selecția formatorilor în cadrul Programului Erasmus + în Domeniul Educației Școlare Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000127139 (pdf)

În perioada 31 octombrie - 4 noiembrie 2023, am organizat workshop-ul internațional ”Exchange of good practices for Erasmus+ and international educational partnerships” în Istanbul, Republica Turcia, la care au participat 50 de profesori și directori din București și din județele Argeș și Galați. (link

Acreditare Erasmus pentru CCD Bucuresti (pdf).


Start program Acreditare Erasmus+ CCD Bucuresti - Atelier e-Twinning (pdf)

Descriere Proiect Acreditare Erasmus+ CCD Bucuresti (pdf).


Adresa ce conține formularul online pentru acreditare ERASMUS+ (pdf)