Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Întâlnirea online a responsabililor Comisiei pentru perfecționare și formare continuă va avea loc joi, 10.09.2020, între orele 10.00-12.00.

Prezența responsabililor comisiei pentru perfecționare și formare continuă este obligatorie, în vederea transmiterii informațiilor necesare privind activitatea acestei comisii în anul școlar 2020/2021.

Linkul formularului este: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsf5-DOMUN7pKCokEWbOhermZEHcRWmSLiSbFvHib93OKByA/viewform