Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.
FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Cum beneficiez de formare continuă
- Cerere pt. curs în
format electronic
- Formular de
înscriere online
- Informare GDPR
- Echivalare credite profesionale transferabile
- Informare recunoaştere / echivalare programe speciale
- TVR Teleşcoala 
- pagina MEC
corespunzătoare CCD
Oportunități
de formare
Oferta programelor
de formare
  2022-2023 (link)
Programe
avizate
Programe acreditate
Programe în parteneriat
Cursuri în derulare
Înscrieri la cursuri gratuite, bugetate de ME-ISMB, formularul de înscriere. Identificarea nevoilor de formare continuă pentru anul școlar 2022-2023  
Noutăți
Identificarea nevoilor de formare continuă pentru anul școlar 2022-2023   Program de consiliere online pentru domeniul formare continuă Anunțuri
Ghiduri pentru educație online
Google Classroom
Microsoft Teams
Platforma EDMODO
Platforma ZOOM
Ghid în utilizarea instrumentelor digitale
Ghiduri și resurse pentru învățământ la distanță
Date de contact
- Adresa email CCD
- Tel / Fax CCD
- Link Facebook CCD
- Link Canal Youtube CCD
- Link-uri promovare mass media
Activitatea online a Școlii de vară – CCD București reflectată în mass-media 
Evenimente
- Link Site CCD