Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Clubul de literatură pentru copii și tineret "Clipe albastre" (aici)

 

Cenaclul literar "Destine" își desfășoară activitatea la Casa Corpului Didactic a Municipiului București din 1990 până în prezent.

Revista cenaclului literar "Destine" a apărut continuu în toată această perioadă.

Reproducem aici o parte din revista cu nr. 132-133.

Reproducem aici o parte din revista cu nr. 124-126.