Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

ERASMUS+ / KA2 / "edu4society"

Casa Corpului Didactic București derulează, în calitate de partener, proiectul european Erasmus+ "edu4society"Innovative solution for enhancing social responsibility education and civic skills in creating sustainable businesses. Ceilalți parteneri ai proiectului sunt: S.C. Eurotraining Solution Srl; S.C. Avantera Srl; Universitatea din Maribor – Slovenia; Universitatea "Angel Kanchev" din Ruse – Bulgaria.
Beneficiarul proiectului este Universitatea Politehnica București.
Proiectul vizează îmbunătățirea actului educațional prin dezvoltarea competențelor de responsabilitate socială și a comportamentului civic în rândul tinerilor, în vederea dezvoltării de afaceri sustenabile. (comunicat și galerie foto)

Echipa CCD București realizează un sondaj de opinie în vederea verificării gradului de interes al dumneavoastră în raport cu tematica abordată în proiect. Pentru aceasta, vă rugăm să completați chestionarul pe care-l regăsiți aici. Completarea acestuia nu implică un angajament din partea dumneavoastră și durează câteva minute. Vă mulțumim.