Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț înscriere curs acreditat Management și leadership educațional, 30 CPT

Măsuri de organizare a activității în cadrul Casei Corpului Didactic a Municipiului București în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în perioada 15-30 septembrie 2020

Precizări cu privire la prevederile legislative în vigoare, referitoare la derularea activităților de formare din cadrul programelor de formare continuă acreditate, în contextul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei COVID-19

Mesaj de început de An școlar

Anunț apel selecție seria 6, din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

ANEXA 4 Tabel centralizator la nivelul unităţii de învăţământ (doc)

ANEXA 4-1 Tabel centralizator la nivelul unităţii de învăţământ gimnazial (doc)


 

Referitor la Atelierul 46 - Repere ale formării continue, an școlar 2020-2021, în cadrul Maratonului 50 de ateliere online, care va avea loc joi, 10.09.2020, interval orar 10.00-11.00, vă comunicăm importanța desemnării unui reprezentant din fiecare instituție care să disemineze ulterior informațiile necesare debutului acestui an școlar vizavi de tematica anunțată.
Pentru înscrieri: https://forms.gle/fDYyyAiWULQQHiu4A 

Întâlnirea online a responsabililor Comisiei pentru perfecționare și formare continuă va avea loc joi, 10.09.2020, între orele 10.00-12.00.

Prezența responsabililor comisiei pentru perfecționare și formare continuă este obligatorie, în vederea transmiterii informațiilor necesare privind activitatea acestei comisii în anul școlar 2020/2021.

Linkul formularului este: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsf5-DOMUN7pKCokEWbOhermZEHcRWmSLiSbFvHib93OKByA/viewform 

APEL selecție experți RED (Resurse Educaționale Deschise)

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti RED

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti RED

Anexa 3 Fisa descriptiva a resursei educationale propuse

Anexa 4 Portofoliu de resurse edcuationale

Anexa 5 Grila de evaluare

Măsuri prevenire SARS-CoV-2 în biblioteci școlare și Centre de Informare și Documentare.

Conform Art. 2 , punct 3 și 4 din Ordinul MEC nr 4862/08.07.2020, Casa Corpului Didactic București realizează o analiză de identificare a nevoilor de formare a cadrelor didactice, în vederea continuării organizării programelor de formare și instruire pentru dezvoltarea competențelor digitale, în scopul adaptării strategiilor și mijloacelor didactice de învățare specifice școlii fizice la particularitățile și exigențele școlii virtuale, complementare școlii fizice.
Vă solicităm să completați chestionarul următor https://forms.gle/UmxtqohbA4ahAarc7 până la data de 25.08.2020.
Analiza și interpretarea răspunsurilor dumneavoastră se face cu respectarea Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR).

Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Televiziunea Română organizează programul de formare pentru cadrele didactice: „TeleȘcoala profesorilor”.

Pe durata a 15 cursuri, cadrele didactice vor avea posibilitatea să parcurgă conținuturi cu privire la utilizarea platformelor educaționale pentru susținerea de lecții on-line. Tematica abordată vizează funcționalitățile puse la dispoziție, în mod gratuit, de către Google și Microsoft, respectiv platformele G Suite for Education și Microsoft Office 36.

Difuzarea cursurilor se va realiza începând cu data de 24 august, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-9:30, cu reluare în aceeași zi, în intervalul orar 15:00-15:30, pe postul TVR2. De asemenea, cursurile vor fi disponibile pe canalele de YouTube ale Televiziunii Române și Ministerului Educației și Cercetării.