Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Proiecte și Parteneriate

În calitate de partener, Casa Corpului Didactic a Municipiului București vă invită să dați curs sesiunii de finanţare nerambursabilă pentru anul 2022 CIVITAS 2.0 – SPORT ȘCOLAR, în conformitate cu regulamentul de participare disponibil pe site-ul https://www.proedus.ro/civitas-2-0-sport-scolar/ .
Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaţionale și Sportive Bucureşti – PROEDUS sub coordonarea Direcției Cultură, Învățământ, Turism a Municipiului București a lansat în data de 19 mai 2022, sesiunea de finanțare nerambursabilă „CIVITAS 2.0 – SPORT ȘCOLAR” pentru încurajarea elevilor din unitățile de învățământ de pe raza Municipiului București ai claselor 0-VIII la activități cu caracter sportiv.


Parteneriate
    Activități metodice
    Activități nonformale
    Programe de formare în unități de învățământ (cursuri în parteneriat)
    Parteneri externi

Proiecte
    Proiecte cu finanțare externă
        POCU
        CRED
        CIPE
   Proiecte cu finanțare europeană - Acreditare ERASMUS+
        CORTTEX
        MYS
        REGV
        SOIL
        SEMIFIT

Education for Human Rights and Democracy Education

"edu4society"

COERENT

Proiecte cu finanțare locală

 Vizite de studiu
 CIVITAS

DA DE CE