Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Parteneriate

 

Parteneriate CCD București (pdf)

INSTITUȚIA PARTENERĂ OBIECTUL ACORDULUI ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE RESPONSABIL CCD BUCUREȘTI

Science Shop InterMEDIU București

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Organizarea în parteneriat a unor manifestări ştiinţifice (conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane etc.) Asigurarea în parteneriat a publicării lucrărilor ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice. Simpozionul Național Anual ”Educație pentru un mediu curat” - ediția a XIII-a.-25-26.11.2017 Paragină Florica

Promovare metodologie psihosocială ”ROBIN” includere curs in oferta de formare CCDB. Derulare curs de formare ”Consolidarea competențelor necesare pentru a lucra cu copiii/tinerii afectați de migrațiune din programul „A doua șansă”-5-7 octombrie 2017 Borțeanu Silvia
A.C.T.O.R. — Asociația Culturală pentru Teatru și Origami din România Organizarea și desfășurarea de cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice din invatământul preșcolar

Derulare Curs avizat „Teatrul de umbre” –

2-4.11.2017
Borțeanu Silvia

Organizarea în parteneriat a unor manifestări ştiinţifice (conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane etc.) Asigurarea în parteneriat a publicării lucrărilor ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice.

Curs de formare on line AICLE in spaniolă: „Comunicare și știință” Chebici Sultana

Organizarea în parteneriat a unor manifestări ştiinţifice (conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane etc.) Asigurarea în parteneriat a publicării lucrărilor ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice. Mediatizarea acțiunilor comune derulate.

 

Organizare Conferință – atelier de lucru ”Drepturile copilului-ROFUIP”-12-16.04.

2018(proiect)
Chebici Sultana 

 Derularea proiectului „Școala pentru toți, componentă a educației in spiritul dezvoltării durabile”  Derulare curs de formare “Școală pentru toți- Școala durabilă“-25.10-31.11-2017  Bărbulescu Gabriela
Identificarea de oportunități de formare a cadrelor didactice prin programe de formare cu tematica de educație rutieră. Derulare curs de formare ”Ora de educație rutieră”, noiembrie 2017, 100 de participanți, personal didactic din învățământul primar Bărbulescu Gabriela
 Inspector Beldianu Cristina

Organizarea si desfășurarea de activități in domeniul formării continue/activități metodice/științifice/culturale

Constituire grupuri de lucru pentru elaborare de materiale de tip resursă educațională

“Târgul Toamnei” - ateliere de lucru şi expoziţie

Simpozion regional ”Educație = Creativitate, Implicare, Profesionalism”,

Cerc pedagogic – “Educaţia copilului în spiritul valorilor naţionale”
 Paun Teodora

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (D.S.P.P.)

Realizarea unui studiu – Analiza nevoii de formare in tematicile : Didactica specialităţii/Educaţie ecologică/Didactica ariei curriculare “Tehnologii”,baza a unui viitor parteneriat cu obiectul avizare/acreditare a programelor de formare.

Organizarea în parteneriat a unor manifestări ştiinţifice (conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane etc.) în scopul educării permanente pe linie profesională, didactică, intelectuală, sanogenetică, ecologică şi a protecţiei mediului.
Proiect in lucru Chebici Sultana
Inspectoratul Școlar pentru Management Instituțional, sect 6. Organizarea și derularea de activități din sfera educației pentru schimb de bune practici,cu instituții/organizații din Europa. Vizita de studiu „Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Educațional”–Berlin, 2017 Bolojan Georgeta
S.C.Gregory Tour Holidays S.R.L. Promovarea/comercializarea serviciilor derulate de Touroperator ,exclusiv cu scopul organizarii de programe de formare/vizite de studiu/evenimente cultural-educaționale. Vizita de studiu „Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Educațional”–Berlin, 2017 Bolojan Georgeta
 Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși  Organizarea de activități/ evenimente/ programe de formare profesională/ continuă, pentru cadrele didactice /profesioniști in invățământ si promovarea acestora. Stadiu de proiect   Paun Teodora
 Organizarea de activități/ evenimente/ programe de formare continuă, pentru cadrele didactice din invățământul gimnazial si promovarea acestora.  Derularea cursului de formare „Lions Quest-Aptitudini pentru adolescență  Chebici Sultana
S.C.Elearning &Software S.R.L. Organizarea de evenimente de formare profesională pentru cadre didactice /profesioniști in invățământ /experți eLearning/formatori /profesioniști in resurse umane si promovarea acestora.

Workshop ”Despre eLearning cu Casa Corpului Didactic”

Seminar - Blended learning, o opțiune în activitatea didactică
Cosma Ioana
Desfășurarea de programe ,proiecte, activități comune in vederea reducerii consumului de droguri in mediul școlar Stadiu de proiect Paun Teodora
Casa Corpului Didactic a județului Tulcea Organizarea în parteneriat a unor manifestări ştiinţifice (conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane etc.),activități de petrecere a timpuluiliber,festivități jubiliare, reuniuni, cluburi.Mediatizarea acțiunilor comune derulate.  Stadiu de proiect Chebici Sultana

Direcția Generală Poliție Municipiul București

ISMB
Formarea și dezvoltarea unei rețele de persoane resursă care vor implementa activități de instruire, sprijin și consiliere cu elevii în unitățile de învățământ Curs avizat Curaj civic. Prevenirea violenței în școli Iliana Dumitrescu
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Organizarea și desfașurarea de cursuri de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar

Derulare Curs acreditat „Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor”- aprobat prin Ordinul MEN nr.4586/09.08.2017

48 ore - 12 credite

11.11.-09.12.2017
Stana Iuliana Carmen

I.S.M.B.,

Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”,

Eurodidactica,

EDP

Organizarea în parteneriat de manifestări cultural-ştiinţifice Onor Casei Regale! Rolul Monarhiei în făurirea statului modern român prin Marea Unire de la 1918

Rudeanu Laura,

Paun Teodora