Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț concurs secretar I S.

Rezultatul final concurs secretar II S.


Rezultatul probei interviu concurs secretar II S.


Rezultatul probei scrise concurs secretar II S.


Rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea funcţiei de secretar II S.


Casa Corpului Didactic a Municipiului București organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de secretar II S în cadrul Casei Corpului Didactic a Municipiului București, Splaiul Independeței nr. 315A, sector 6, pe perioadă nedeterminată. POSTURI.GOV.RO (link) (https://posturi.gov.ro/?sfid=80&_sft_judet=bucuresti&_sf_s=Casa%20corpului%20didactic)

Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar II S. Anexa 1 (editabil) Anexa 2 (editabil).