Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Pentru eliberare de adeverințe, vă rugăm să respectați următorul program: Marți, interval orar: 9-13 și Joi, interval orar: 12-16 (conform Măsurilor de organizare a activității în cadrul Casei Corpului Didactic a Municipiului București în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2). 

Pentru audiențe — conform măsurilor de organizarea a activității în cadrul Casei Corpului Didactic a Municipiului București în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

Echipa CCD București

Filiale

Transparență instituțională

Anunțuri

Cultural

Corala

Cenaclul literar

Clubul de lectură

Festivalul de teatru

Evenimente

Ziua Porților Deschise