Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ A BIBLIOTECII CASEI CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI

Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor și Centrelor de Documentare și Informare în condițiile luptei împotriva virusului SARS-CoV-2

Lista programelor pentru perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I actualizată 01.12.2011

Biblioteca CCD București oferă următoarele servicii utilizatorilor săi activi (cadre didactice și personal auxiliar cu contract de muncă valid, înscriși la Biblioteca CCD, în baza adeverinței de la unitatea școlară):
• împrumut de cărți la domiciliu
• consultare de cărți la sala de lectură
• împrumut online de cărți în format electronic
• informații necesare perfecționării continue
• realizarea de bibliografii la cerere
• multiplicarea contra cost a materialelor disponibile.

Servicii la dispoziția utilizatorilor ocazionali:
• informații necesare perfecționării continue
• realizarea de bibliografii la cerere
• multiplicarea contra cost a materialelor disponibile

Orar cu publicul:
Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 10.00 – 15.00
Joi – Activități metodice