Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

Festivalul-concurs CDIdei în cărți, ediția a VI-a, 2020

Documente editabile: LISTA DE LECTURIMETODOLOGIAacordul de parteneriat


 

VINERI, 10 OCTOMBRIE 2019, ORA 9.00
Consfătuirea anuală a profesorilor documentariști și a bibliotecarilor școlari

LOC DE DESFĂȘURARE: Colegiul Național ”Matei Basarab”,
Sala de festivități

În perioada 27 mai – 7 iunie 2019, Casa Corpului Didactic a Municipiului București realizează statistica anuală a centrelor de documentare și informare (CDI), pe care le coordonează, conform OMECTS 5556/2011. Informațiile solicitate sunt parte componentă a raportului anual al CCD București către Ministerul Educației Naționale.

Fişa de Evaluare a Centrului de Documentare și Informare, an școlar 2018 - 2019 (format editabil)


Consfătuirea profesorilor documentariști din CDI — 27 septembrie 2018 (galerie foto)
 
Raport cerc metodic CDI — 15 noiembrie 2017
 
Centrul de Informare şi Documentare (CDI) este un centru de resurse pluridisciplinare care pune la dispoziţia elevilor, personalului din învăţământ şi comunităţii locale informaţii pe suporturi diverse (fond de carte, reviste, casete audio-video, CD, DVD, internet etc.), unde echipa pedagogică iniţiază şi valorifică în practică proiecte ştiinţifice, culturale şi educative şi desfăşoară activităţi pedagogice.
 
Procedura pentru obținerea deciziei de înființare a centrului de documentare și informare în unitățile de învățământ preuniversitar din București

Rolul CDI

Asigură un fond documentar care să permită elevului construirea autonomă sau asistată a propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi
• Facilitează accesul utilizatorilor la informaţii referitoare la unitatea şcolară şi relaţionarea cu potenţiali parteneri exteriori sistemului educativ
• Facilitează învăţarea prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară
• Promovează, prin activităţi specifice, inovaţia pedagogică

Funcțiile CDI

• Funcţia de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii locale)
• Funcţia de informare generală
• Funcţia pedagogică (iniţierea elevilor în cercetarea documentară în cadrul proiectelor derulate în parteneriat de către profesorul documentarist şi cadrele didactice)
• Funcţia de orientare şcolară şi profesională
• Funcţia de comunicare cu exteriorul (relaţionare cu parteneri exteriori unităţii şcolare)
• Funcţia tehnică (de gestionare a fondului documentar, a echipamentelor, a spaţiului CDI)
• Funcţia recreativă (de organizare de activităţi culturale, de promovare a lecturii, de petrecere a timpului liber)

Raport Centre de Documentare și Informare București 2016 - 2017

Raport Centre de Documentare și Informare București 2014 - 2015

Raport CONSFĂTUIRE profesori documentariști 14 octombrie 2015

Adresă înființare CDI

CENTRE DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE

CDI-uri în unităţi de învăţământ nominalizate în proiectul „Educaţia pentru informaţie” în anul 2006 cf. OMECT 4961/ 28.08.2006

CDI-uri în unităţi de învăţământ (inclusiv în grădiniţe) nominalizate în proiectul „Educaţia pentru informaţie” în anul 2007 cf. OMECT 330/ 13.02.2007:

CDI-uri în unităţi de învăţământ (inclusiv în grădiniţe) nominalizate în proiectul „Educaţia pentru informaţie” în anul 2008 cf. OMECT 3354/ 03.03.2008:

GRĂDINIŢA NR. 41 Str. C. T. Petrescu nr. 12, Sector 6
Tel: 021 413 49 88
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3 Str. Austrului nr. 37, Sector 2
Tel: 021 321 38 20
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
ŞCOALA NR. 135 „ŞTEFAN CEL MARE” Calea Ferentari nr. 72, Sector 5
Tel: 021 423 33 27
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Fișa de evaluare CDI
Colegiul Național "Gheorghe Șincai" CDI înființat în 2019