Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Pentru înscrierea la un curs citiți fișele de prezentare ale cursurilor din tabelul de mai jos, apoi accesați formularul de înscriere ONLINE la curs, din fișa de prezentare.

PROGRAME ÎN PARTENERIAT ACREDITATE BLENDED LEARNING

PROGRAME ÎN PARTENERIAT AVIZATE FACE TO FACE

Nume curs
„NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE” modul I SERVICII DE PRODUCȚIE, DEPOZITARE, TRANSPORT ȘI COMERCIALIZARE A ALIMENTELOR
„NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE” modul II SERVICII DE CURĂȚENIE ÎN UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, COLECTIVITĂȚI DE COPII ȘI TINERI, UNITĂȚI DE CAZARE