Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Referitor la Atelierul 46 - Repere ale formării continue, an școlar 2020-2021, în cadrul Maratonului 50 de ateliere online, care va avea loc joi, 10.09.2020, interval orar 10.00-11.00, vă comunicăm importanța desemnării unui reprezentant din fiecare instituție care să disemineze ulterior informațiile necesare debutului acestui an școlar vizavi de tematica anunțată.
Pentru înscrieri: https://forms.gle/fDYyyAiWULQQHiu4A