Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Calendarul desfășurării activităților aferente OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5

Având în vedere prevederile OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă aducem la cunoștință calendarul desfășurării activităților:

15 noiembrie-20 noiembrie
Centralizarea cererilor depuse de cadrele didactice la nivelul unităților de învățământ și completarea formularului pentru centralizarea la nivelul municipiului București.
20-27 noiembrie
Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile de echivalare și informarea unităților de învățământ.
27 noiembrie-4 decembrie
Elaborarea deciziilor de comisie la nivelul unităților de învățământ.
Organizarea întâlnirilor online în care se va desfășura activitatea comisiilor, de comun acord cu reprezentanții unităților de învățământ și profesorii metodiști CCD.
7-11 decembrie 2020, respectiv 11-15 ianuarie 2021
Activitatea comisiilor de echivalare.
După 15 ianuarie 2021
Validarea rezultatelor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și eliberarea adeverințelor.

Important! Nu fac obiectul acestei metodologii documentele care au fost deja echivalate conform OM 5562/2011 la începutul acestui an școlar.