Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Bună ziua,

Casa Corpului Didactic București este implicată activ în derularea de programe și activități de formare care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale personalului din învățământul preuniversitar.
Pentru elaborarea ofertei de formare pentru anul școlar 2021-2022, care să vină în întâmpinarea intereselor și nevoilor individuale de formare, vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea chestionarului de mai jos. Ne dorim ca acest chestionar să fie completat de un număr cât mai mare de colegi, personal didactic de predare și personal didactic auxiliar, pentru ca rezultatele să fie relevante. https://forms.gle/6eqqvrUdTrSKcqfW8 

Vă mulțumim!