Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Casa Corpului Didactic a Municipiului București anunță înscrierea pentru programul de formare FORMATOR, Cod COR 242401 autorizat prin ANC.
Grup țintă: cadre didactice și didactic auxiliare din învățământul preuniversitar.
Nr ore: 30; taxă curs: 300 lei participant
Prima sesiune de formare: Sâmbătă, 2 noiembrie 2019, ora 09.30 la sediul CCD București
Termen inscrieri: miercuri 23 octombrie 2019; accesați formularul de înscriere de pe siteul CCD București, cursuri in parteneriat.
După primirea confirmării prin e-mail, depuneți taxa de 300 lei la orice bancă, direct/ online în contul RO90BRDE290SV65971812900.