Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Instituto Cervantes din București organizează, împreună cu Biroul de Învățământ al Ambasadei Spaniei la București, "Întâlnirea Profesorilor de Limbă Spaniolă București 2020". (mai multe)
Evenimentul care se bucură de colaborarea Ministerului Educației Naționale din România, a Casei Corpului Didactic din București și a Ambasadei Spaniei la București, se desfășoară în cadrul Memorandumului de Cooperare Culturală și Educativă româno-spaniolă în ceea ce privește activitatea de formare a profesorilor.
Obiectivul evenimentului este contribuția la formarea permanentă a profesorilor de limbă spaniolă, care își desfășoară activitatea în România și realizarea unui schimb de experiență între aceștia.