Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Cursurile avizate de Ministerul Educației Naționale

an școlar 2019 - 2020

CURSURI AVIZATE FACE TO FACE

Nume curs

CURSURI AVIZATE BLENDED LEARNING

CURSURI AVIZATE ONLINE

CURSURI AVIZATE ÎN PARTENERIAT