Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.
FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Cum beneficiez de formare continuă
- Cerere pt. curs în
format electronic
- Formular de
înscriere online
- Informare GDPR
- Echivalare credite profesionale transferabile
- Informare recunoaştere / echivalare programe speciale
- TVR Teleşcoala 
- pagina MEC
corespunzătoare CCD
Oportunități
de formare
Oferta programelor
de formare
  2020-2021
Cursuri
avizate
Cursuri acreditate
Cursuri în parteneriat
Cursuri în derulare
22-28 octombrie 2020
1 Managementul comunicării școală-familie
2 Management și leadership
3 Dicție și mișcare scenică pentru dezvoltarea personală a copiilor 4 Managementul incluziunii școlare
Noutăți
Program de consiliere online pentru domeniul formare continuă Plan operațional al CCD București, octombrie 2020 Anunțuri Înscrieri la o nouă serie de programe de formare în regim gratuit, precum și la programul de formare a candidaților la concursurile și examenele naționale ale cadrelor didactice din învățământului preuniversitar (definitivat/titularizare/grad II) 
Ghiduri pentru educație online
Google Classroom
Microsoft Teams
Platforma EDMODO
Platforma ZOOM
Ghid în utilizarea instrumentelor digitale
Ghiduri și resurse pentru învățământ la distanță         
Date de contact
- Adresa email CCD
- Tel / Fax CCD
- Formular de contact CCD
- Link Facebook CCD
- Link Canal Youtube
- Link-uri promovare mass media
Activitatea online a Școlii de vară – CCD București reflectată în mass-media 
Evenimente
- Help Desk
- Link Site CCD