Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscrieri pentru programul acreditat: Platforme educaționale și instrumente de evaluare online

Selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327 (Anexa 1, Anexa 2)

Corrigendum la apelul nr. 6509/CRED/B/03.02.2023

Atelierul online cu tema Scrierea proiectelor cu finanțare europeană: Erasmus+, PNRR 

Înscrieri pentru programul avizat: Abordarea integrată a copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale

Rezultatele finale pentru candidații înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor: EXPERȚI FORMATOR DE FORMATORI pentru programul de formare „Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul Național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout”, Formare Nivel 1, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Rezultatul probei de interviu pentru candidații înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor: EXPERȚI FORMATOR DE FORMATORI pentru programul de formare „Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul Național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout”, Formare Nivel 1, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Înscrieri pentru programul avizat: ȘCOLI VERZI PENTRU UN VIITOR SUSTENABIL

Înscrieri pentru programul avizat: GESTIONAREA DOCUMENTELOR ÎN ARHIVA UNITĂȚILOR ȘCOLARE

Înscrieri la programul acreditat MANAGEMENTUL INCLUZIUNII ȘCOLARE

Analiza nevoilor de formare în vederea acreditării programului "Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial CREDactout"

Planificarea interviurilor pentru candidații înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor: EXPERȚI FORMATOR DE FORMATORI pentru programul de formare „Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul Național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout”, Formare Nivel 1, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327