Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

În perioada 10.05 – 30.05.2023, se fac înscrieri la cursul online „Strategii, metode și tehnologii de predare la elevii cu dificultăți de învățare”, produs al proiectului CORTTEX - Cognitive Resources for Toddlers, Teens and Experts

Înscrieri pentru programul avizat: Abordarea integrată a copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale

Rezultate concurs ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, etapa pe sector/județ

Casa Corpului Didactic București anunță PRELUNGIREA TERMENULUI DE ÎNSCRIERE în vederea participării la programul de formare: PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF”.

Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (anexa 1anexa 2anexa 3cerere) {click pe link)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Anunț eveniment de multiplicare organizat de Fundația Romanian Angel Appeal (RAA), în parteneriat cu CCDB și Școala Gimnazială Sfinții Voievozi, în cadrul proiectului QUEST*- Quality Essential Skills for Teachers in Online Learning (QUEST)

Anunț eliberare certificate seria 3 RED / MANAGER CRED

Casa Corpului Didactic București lansează un nou Apel de selecție pentru seria 2 de formare în cadrul programului PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning

Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (anexa 1anexa 2anexa 3cerere) {click pe link)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Înscrieri pentru programul avizat: VALORIFICAREA PATRIMONIULUI MUZEAL ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED prezintă seria workshopurilor naționale „Educația nonformală: actori, practici, perspective”

Având în vedere adresa Ministerului Educației nr. 658/146587_POCU/24.11.2022, Casa Corpului Didactic București lansează un nou apel de selecție, în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice, pentru programul acreditat: PROF III - Management educațional în context mentoral, SERIA 2.

Prelungirea termenului de înscriere pentru participarea la programul de formare ”PROF III - Management educațional în context mentoral” Seria 2 

Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (cerere, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4) {click pe link)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Înscrieri pentru programul avizat: LIMBA ENGLEZĂ PENTRU FACILITAREA COLABORĂRII INTERNAȚIONALE ÎNTRE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE CU FINANȚARE EUROPEANĂ