Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscrieri pentru programul avizat: UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE IN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru EXPERȚI FORMATOR DE FORMATORI pentru „Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul Național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout” – Formare Nivel 1- în afara organigramei CCD București, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. Anunț de selecție Nr. 6509/CRED/B/03.02.2023

Atelierul online ,,Revistele școlare – de la înființare, la gestionarea activității colectivului de redacție”

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor: EXPERȚI FORMATOR DE FORMATORI pentru programul de formare „Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul Național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout”, Formare Nivel 1, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. Anunț de selecție Nr. 6509/CRED/B/03.02.2023

Precizare anunț ridicarea atestate seria 7 gimnaziu în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+:118327

Anunț ridicarea atestate în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+:118327

Atelierul online cu tema "Creare de conținut în mediul online”

Înscrieri pentru programul acreditat: Management de Proiect în Context Digitalizat

Corrigendum la apelul nr. 6509/CRED/B/03.02.2023

Activități dedicate Zilei Naționale a Lecturii

Înscrieri pentru programele de formare continuă acreditate de Ministerul Educației, furnizor EDUAPPS