Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Consfătuirea anuală a bibliotecarilor școlari

2023.10.06 Regulament al concursului național de creativitate didactică, ediția XII

ADRESĂ APEL CRED WORKSHOPURI BIF oct.-nov. 2023

Înscrieri pentru programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației: UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE IN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Apel înscriere masă rotundă proiect „Da’ de ce să aduc muzeul la școală“

Adresa eveniment „Alegerea de a fi profesor“ - Ziua Internațională a Profesorilor

Înscrieri pentru programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației: „Abordarea integrată a copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale”

Apel de selecție a filialelor CCD an școlar 2023-2024 ANEXE

Anunț eliberare atestate PROF III și IV

În vederea fundamentării Ofertei de programe de formare continuă pentru anul școlar 2023-2024, Casa Corpului Didactic a Municipiului București invită cadrele didactice să completeze Chestionarul privind analiza nevoii de formare a personalului didactic și didactic auxiliar (link), până la data de 21.09.2023.

Anunț eliberare atestate seriile 1-12 CRED