Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscrieri sesiuni de formare continuă pentru profesorii de limbă spaniolă, cu tema: Predarea limbii spaniole copiilor și tinerilor

Anunț Chestionar Școli practică pedagogică

Înscrieri program avizat: LIMBA ENGLEZĂ PENTRU FACILITAREA COLABORĂRII INTERNAȚIONALE ÎNTRE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Selecția participanților în Proiectul ERASMUS+ nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000127139

Înscrieri program avizat: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE PREDARE ST(R)E(A)M

Anunț ridicare atestate proiect PROF

Atelier online „Strategii didactice pentru activitatea online la clasă”

Înscrieri program avizat: PRIM AJUTOR DE BAZĂ

Înscrieri pentru programul acreditat: Management de Proiect în Context Digitalizat