Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscrieri program acreditat: PLATFORME EDUCAȚIONALE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE

Înscrieri program avizat: UTILIZAREA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE (IA) ÎN PREDARE ȘI ÎNVĂȚARE

Înscrieri program avizat: ABORDAREA INTEGRATĂ A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

Înscrieri program avizat: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE PREDARE ST(R)E(A)M

Înscrieri program avizat:ACHIZIȚII PUBLICE ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE

Atelier online TECHNOVATION GIRLS

Înscrieri program avizat: ȘCOLI VERZI PENTRU UN VIITOR SUSTENABIL

Vă informăm că, în perioada 01.03-10.03.2024, se fac înscrieri pentru programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației: Pregătirea profesorilor pentru susținerea examenelor/concursurilor naționale (Definitivat/ concurs național de ocupare a posturilor vacante)

Înscrieri program avizat: UTILIZAREA TEHNOLOGIEI DIGITALE ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA-EVALUAREA GEOGRAFIEI

Situație privitoare la biblioteca școlară

Înscrieri program avizat: VALORIFICAREA PATRIMONIULUI MUZEAL ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ