Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

invităm, pe 18 decembrie 2023, la ZIUA PORȚILOR DESCHISE CCDB, un eveniment cu tema Educație deschisă: acces, incluziune, participare.
Vă așteptăm în intervalul orar 10.00-15.00, oricând puteți ajunge, să parcurgem împreună un traseu educațional cu mai multe popasuri-o serie de ateliere deschise:
• Management incluziv (în cadrul acreditării Erasmus+, bune practici din unitățile de învățământ preșcolar partenere);
• Dezvoltarea inteligenței emoționale la elevi;
• Profesori pentru școli sustenabile;
• Inteligența artificială în predare și învățare;
• Incursiune în Google Arts@Culture;
• Lansare concurs național ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”.
Parcurgerea traseului educațional pe care vi-l propunem durează aproximativ 1h 30min.

Cercul metodic al bibliotecarilor școlari din sectorul 2, cu tema „Datini și obiceiuri de iarnă”

Cercul pedagogic municipal al profesorilor documentariști

Anunț eliberare atestate CRED

Anunț centralizare CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE, interval 11-15.12.2023

Anunț eliberare atestate CRED

Înscrieri pentru programul de formare continuă avizat: NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE

Casa Corpului Didactic a Municipiului București organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de secretar II S în cadrul Casei Corpului Didactic a Municipiului București, Splaiul Independeței nr. 315A, sector 6, pe perioadă nedeterminată. POSTURI.GOV.RO (link) (https://posturi.gov.ro/?sfid=80&_sft_judet=bucuresti&_sf_s=Casa%20corpului%20didactic

Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar II S. Anexa 1 (editabil) Anexa 2 (editabil).

ADRESĂ APEL CRED WORKSHOPURI BIF noiembrie 2023

Înscrieri program acreditat: ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

Consfătuirea profesorilor documentariști din Centrele de Documentare și Informare (CDI)