Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

SIMPOZION MUNICIPAL: BIBLIOTECARII ȘCOLARI, GHIZI ÎN UNIVERSUL LECTURII ELEVILOR

Anunț concurs Vânătoarea de lectură ed. III

UNICEF în România și Fundația Romanian Angel Appeal, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, CCD București și CMBRAE, implementează un proiect care își propune să creeze un model funcțional de intervenție pentru sănătatea mintală și sprijinul psihosocial pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal din București. În momentul de față se desfășoară un studiu de evaluare a nevoilor de servicii de sănătate mintală în rândul adolescenților din București.
Vă rugăm să ne sprijiniți cu informații despre instituția de învățământ pe care o reprezentați și care ar completa puzzle-ul datelor deja colectate.

În contextul Zilei Naționale a Lecturii, vă propunem două activități.

Anunț plata cu cardul de primă didactică

Înscrieri program avizat: UTILIZAREA TEHNOLOGIEI DIGITALE ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA-EVALUAREA GEOGRAFIEI

Cerc metodic EDUCAȚIA PRIN ARTĂ ȘI ARTA PREDĂRII PRIN METODE INTERACTIVE sectorul 3

Cerc metodic ”Biblioteca digitală versus Biblioteca tradițională” sectorul 2

Atelierul cu tema ,,Instrumente digitale utile în activitatea profesorului la clasă”

Înscrieri program avizat: UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE IN ACTIVITATEA DIDACTICĂ